Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62052-31:2016

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Общи изисквания, изпитвания и условия на изпитване. Част 31: Изисквания за безопасност и изпитвания (IEC 62052-31:2015)

Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31: Product safety requirements and tests
18.07.2016 г.

Главна информация

60.60     18.07.2016 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

19.080     91.140.50     19.08  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62052-31:2015 определя изискванията за безопасност на продуктите за оборудване за измервания и контрол на електрическа енергия. Това се отнася и за новопроизведени измерителни уреди, предназначен да измерват и контролират електрическа енергия на мрежите с напрежение до 600 V и честота 50Hz или 60Hz, където всички функционални елементи, включително добавяне на модули, които са затворени в или образуват самостоятелна единица. Той се прилага също и за оборудване за измерване, съдържащо превключватели за захранване и контрол на натоварването, но само тези, които са електромеханични в експлоатация, и е приложим за помощни входните и изходните вериги.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62052-31:2016
60.60 Публикуван стандарт
18.07.2016 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62052-31:2023

Свързан проект

Въвежда EN 62052-31:2016

Въвежда IEC 62052-31:2015 ED1