Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16602-70-22:2014

Осигуряване на продукт за космическа техника. Управление на материали с ограничен срок за съхранение

Space product assurance - Control of limited shelf-life materials
21.01.2015 г.

Главна информация

90.60     3.06.2020 г.

BDS

ТК-0/ПС-15

Европейски стандарт

49.025.01     49.140  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Several classes of materials depend on a chemical reaction for their application and their final properties are sensitive to the exact composition of the reactants. The final properties vary with the reactants’ age and storage condition.
This Standard defines the requirements for the identification, handling, storage and control of limited shelf­life materials employed in the fabrication of spacecraft and associated equipment.
This standard may be tailored for the specific characteristic and constrains of a space project in conformance with ECSS-S-ST-00.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14089:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16602-70-22:2014
90.60 Край на периодичен преглед
3.06.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16602-70-22:2014