Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16602-70-28:2014

Осигуряване на продукт за космическа техника. Възстановяване и модификация на печатни платки за космически цели

Space product assurance - Repair and modification of printed circuit board assemblies for space use
21.01.2015 г.

Главна информация

90.60     3.06.2020 г.

BDS

ТК-0/ПС-15

Европейски стандарт

49.140  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

The requirements and procedures for repair and modification detailed in this Standard are designed to maintain the rigorous standards set
by the customer for the manufacture and assembly of space-quality printed circuit boards.
This Standard is confined to the repair and modification of single­sided, double­sided and multi­layer printed circuit board assemblies.
This Standard does not address the potential need for rework resulting from a repair or modification and unassembled (bare) printed
circuits boards.
This standard may be tailored for the specific characteristics and constraints of a space project, in conformance with ECSS-S-ST-00.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16602-70-28:2014
90.60 Край на периодичен преглед
3.06.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16602-70-28:2014