Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 39001:2014

Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане

Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use
17.03.2014 г.
19.03.2015 г.

Главна информация

90.93     5.07.2023 г.

90.20    15.07.2028 г.

BDS

ТК-97

Международен стандарт

03.100.70     03.220.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя изискванията към системата за управление на безопасността на движението по пътищата (БДП), за да се даде възможност на организация, която е във взаимодействие със системата за движение по пътищата, да намали смъртните случаи и сериозните наранявания при пътнотранспортни произшествия, върху които може да влияе. Изискванията в този международен стандарт включват разработване и прилагане на подходяща политика по БДП, установяване на цели по БДП и разработване на планове за действие, при което се вземат предвид изискванията на нормативните актове и други изисквания, които организацията е приела да спазва, както и информацията за свързани с БДП елементи и критерии, които организацията идентифицира като такива, които може да контролира, и такива, върху които може да влияе.
Този международен стандарт не цели да налага еднаквост в структурата на системите за управление на БДП или еднородност на документацията.
БДП е споделена отговорност.
Предназначението на този международен стандарт не е да освобождава участниците в движението от задълженията им да спазват закона и да се държат отговорно. Той може да е в подкрепа на организацията в усилията й за насърчаване на участниците в движението да бъдат в съответствие със законодателството.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 39001:2014
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 39001:2012