Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 520:2004+A1:2009/NA:2014

Гипсoкартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)

Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods - National Annex to BDS EN 520:2004+А1:2009
15.04.2014 г.

Главна информация

60.60     15.04.2014 г.

BDS

ТК-4

Чисто национален стандарт

01.040.91     91.100.10  

български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ установява националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на гипскартонени плоскости за приложение в строителството, които отговарят на изискванията на БДС EN 520:2004+A1:2009.
Този документ не противоречи на БДС EN 520:2004+A1:2009 и се отнася за информационно приложение ZA, като допълва таблица ZA.1. С него се правят национални допълнения и уточнения, като се вземат предвид климатичните и географските условия в страната, както и установените регионални и национални традиции и строителен опит.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 520:2004+A1:2009/NA:2014
60.60 Публикуван стандарт
15.04.2014 г.