Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16602-70-05:2014

Осигуряване на продукт за космическа техника. Откриване на органично замърсени повърхнини чрез инфрачервена спектроскопия

Space product assurance - Detection of organic contamination surfaces by infrared spectroscopy
21.01.2015 г.

Главна информация

90.60     3.06.2020 г.

BDS

ТК-0/ПС-15

Европейски стандарт

49.140  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This Standard defines test requirements for detecting organic contamination on surfaces using direct and indirect methods with the aid of infrared spectroscopy. The Standard applies to controlling and detecting organic contamination on all manned and unmanned spacecraft, launchers, payloads, experiments, terrestrial vacuum test facilities, and cleanrooms. The following test methods are covered: - Direct sampling of contaminants - Indirect sampling of contaminants by washing and wiping Several informative annexes are included to give guidelines to the following subjects: - Qualitative and quantitative interpretation of spectral data - Calibration of infrared equipment - Training of operators - Use of molecular witness plates - Collecting molecular contamination - Contact test to measure the contamination transfer of materials - Immersion test to measure the extractable contamination potential of materials - Selection criteria for test equipment This standard may be tailored for the specific characteristics and constraints of space project in conformance with ECSS-S-ST-00.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16602-70-05:2014
90.60 Край на периодичен преглед
3.06.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16602-70-05:2014