Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 17831-2:2016

Твърди горива. Определяне на механичната дълготрайност на пелети и брикети. Част 2: Брикети (ISO 17831-2:2015)

Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 2: Briquettes (ISO 17831-2:2015)
17.03.2016 г.

Главна информация

60.60     17.03.2016 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

27.190     75.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 17831-2:2015 определя метод за изпитване на механичната дълготрайност на брикети.
Дълготрайността е измерената устойчивост на пресовани горива по отношение на удари и/или разрушаване като последствие от манипулиране и транспортиране.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15210-2:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17831-2:2016
60.60 Публикуван стандарт
17.03.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 17831-2:2015

Въвежда ISO 17831-2:2015