Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 17828:2016

Твърди биогорива. Определяне на обемна плътност (ISO 17828:2015)

Solid biofuels - Determination of bulk density (ISO 17828:2015)
17.03.2016 г.
19.09.2019 г.

Главна информация

60.60     17.03.2016 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

27.190     75.160.40  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за определяне на обемната плътност на твърди биогорива чрез използване стандартен измерителен контейнер. Този метод се прилага за всички твърди биогорива с номинален горен размер максимум 100 mm.
Обемната плътност не е абсолютна величина, следователно условията за определянето й се стандартизират, за да се получат сравнителни резултати от изпитването.
Забележка 1: Обемната плътност на твърди биогорива подлежи на вариации вследствие няколко фактора, като вибрации, удар, натиск, биодеградация, изсъхване и овлажняване. Затова измерената обемна плътност може да се променя от действителните условия по време на транспортиране, складиране и превозване с кораб.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15103:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17828:2016
60.60 Публикуван стандарт
17.03.2016 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 17828 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN ISO 17828:2015

Въвежда ISO 17828:2015