Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50598-3:2015

Екодизайн за системи за силово задвижване, стартери за мотори, силова електроника и техните приложения за задвижване. Част 3: Количествен подход при екодизайн чрез оценяване на жизнения цикъл, включително правила за категории на продуктите и съдържание на декларациите по отношение на околната среда

Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - Part 3: Quantitative eco design approach through life cycle assessment including product category rules and the content of environmental declarations
16.07.2015 г.

Главна информация

90.93     21.04.2020 г.

BDS

ТК-0/ПС-20

Европейски стандарт

13.020.20     29.160.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на EN 50598 определя процесите и изискванията за съзнателно прилагане на принципите за дизайн на продуктите по отношение на околната среда за оценяване на характеристиките за екодизайн за потенциална комуникация относно влиянието върху околната среда на силова електроника (например комплектни модули за задвижване), силови системи за задвижване, пускови електродвигатели, всички използвани в съоръжения за задвижване с електродвигатели с мощност от 0,12 kW до 1 000 kW за захранване с ниско напрежение (до 1 000 V), прилагани през целия жизнен цикъл.
Този стандарт определя съдържанието за две различни декларации по отношение на околната среда, основани на EN ISO 14021:
- Основната версия - която в този контекст ще бъде позована като декларация тип II по отношение на околната среда с базови данни и качествени преценки върху екодизайна.
- Пълната версия - която в този контекст ще бъде позована като декларация тип II+ по отношение на околната среда, базирана на оценяване на жизнения цикъл и включваща преценяване на качественото влияние на потенциала на околната среда. Поради това общите принципи на EN 14025 са взети пред вид и правилата за продуктовата категория за компоненти на електродвигателни системи са включени, за да е сигурно, че подхода е хармонизиран.
Тази част на EN 50598 е хармонизирана с приложимите основни и хоризонтални стандарти за околната среда и съдържа допълнителни подробности по смисъла на този контекст за гореспоменатите продукти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

640/2009

Прилагане на Директива 2005/32/ЕО по отношение на изискванията за екопроектиране на електродвигатели

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50598-3:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
21.04.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50598-3:2015