Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TR 16663:2014

Трайност на дървесината и на продуктите от дървесина. Определяне на емисията в околната среда на средството за защита на обработена дървесина. Продукти от дървесина, изложени при клас на използване 3 (непокрити и не в контакт със земята). Метод за изпитване на полуоткрито

Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Wooden commodities exposed in Use Class 3 (Not covered, not in contact with the ground) - Semi-field method
21.01.2015 г.
95.99 Отменен стандарт   18.01.2017 г.

Главна информация

95.99     18.01.2017 г.

BDS

ТК-33

Технически доклад

13.020.30     71.100.50  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва метод за определяне на активните съставни части или на други химични съединения извлечени от средство за защита на обработена дървесина чрез метод на изпитване на полу-открито, при клас на използване 3 (на открито над земята). Обработената дървесина със средство за защита може да се изпитва със или без последващо повърхностно покритие или друга обработка срещу пропускане на вода.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TR 16663:2014
95.99 Отменен стандарт
18.01.2017 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 16663:2017

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 16663:2014