Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12252:2014

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Съоръжения за автомобилни цистерни за LPG

LPG equipment and accessories - Equipping of LPG road tankers
17.06.2014 г.
95.99 Отменен стандарт   17.10.2022 г.

Главна информация

95.99     17.10.2022 г.

BDS

ТК-8

Европейски стандарт

43.080.10  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies equipment and accessories for road tankers used for the transport of Liquefied Petroleum Gas (LPG) and identifies the equipment that is considered necessary to ensure that filling, transportation and discharge operations can be carried out safely. It specifies the requirements for the assembly of the accessories and the vehicle LPG equipment to the road tanker. This European Standard also identifies additional equipment and accessories that can be used on road tankers carrying LPG.
This European Standard does not preclude the use of alternative designs, materials and equipment testing which provide the same or a higher level of safety. ADR [9] requires that such alternative technical codes be recognised by the competent authority, provided that the minimum requirements of section 6.8.2 of ADR [9] are complied with.
This European Standard does not apply to “tank-containers” or “battery-vehicles” used for the transport of LPG.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12252:2013

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12252:2014
95.99 Отменен стандарт
17.10.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12252:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12252:2014