Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 17628:2015

Геотехнически изследвания и изпитвания. Геотермално изпитване. Определяне на топлопроводимост на почвата и скалите чрез използване на сондажен топлообменник (ISO 17628:2015)

Geotechnical investigation and testing - Geothermal testing - Determination of thermal conductivity of soil and rock using a borehole heat exchanger (ISO 17628:2015)
15.12.2015 г.

Главна информация

60.60     15.12.2015 г.

BDS

ТК-55

Европейски стандарт

13.080.20     93.020  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът за геотермални методи за изпитване е необходим, вследствие на бързо развиващия се пазар на топлообменни инсталации в Европа. Геотермалните топлообменници се използват за отопление и охлаждане и могат да бъдат използвани в по-топлите и студените райони в цяла Европа. Използването на геотермална енергия води до намаляване на въглищата и петрола, а следователно и на емисиите на въглероден диоксид. Сондирането, монтажът на геотермалните топлообменници и изпитването за геотермална проводимост трябва да се определя чрез стандартизирана процедура за изпитване.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17628:2015
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2015 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 17628:2015

Въвежда ISO 17628:2015