Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 45544-2:2015

Въздух на работна среда. Електрически апарати, използвани за директно откриване и директно измерване на концентрацията на токсични газове и пари. Част 2: Изисквания при работа с апарати, използвани за измерване на излагането на въздействие

Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 2: Performance requirements for apparatus used for exposure measurement
18.05.2015 г.

Главна информация

60.60     18.05.2015 г.

август 2025

BDS

ТК-0/ПС-18

Европейски стандарт

13.040.30     13.320  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies the performance requirements outlined in EN 482 specifically for electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours in workplace atmospheres.
This European Standard is applicable to apparatus used for exposure measurement.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 45544-2:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 45544-2:2015
60.60 Публикуван стандарт
18.05.2015 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62990-1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 45544-2:2015