Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 45544-1:2015

Въздух на работна среда. Електрически апарати, използвани за директно откриване и директно измерване на концентрацията на токсични газове и пари. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 1: General requirements and test methods
18.05.2015 г.

Главна информация

60.60     18.05.2015 г.

август 2025

BDS

ТК-0/ПС-18

Европейски стандарт

13.040.30     13.320  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies general requirements and test methods for the determination of the performance characteristics of personal, portable, transportable and fixed, continuous duty electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours in workplace atmospheres.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 45544-1:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 45544-1:2015
60.60 Публикуван стандарт
18.05.2015 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62990-1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 45544-1:2015