Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61481-1:2014

Работа под напрежение. Фазосравняващи устройства. Част 1: Капацитивен тип за използване при променливи напрежения над 1 kV (IEC 61481-1:2014)

Live working - Phase comparators - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV a.c.
21.01.2015 г.

Главна информация

60.60     21.01.2015 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

13.260     29.240.20     29.260.99     13.26  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 61481-1:2014 е приложим за преносими фазови компаратори капацитивен тип за използване в електрически системи за напрежения над 1 kV променливо и честоти 50 Hz и/или 60 Hz. Този стандарт е приложим за еднополюсни фазови компаратори капацитивен тип, работещи с памет до 36 kV променливо напрежение, и двуполюсни фазови компаратори капацитивен тип, работещи с безжична връзка до 245 kV променливо напрежение. Този стандарт е приложим за фазови компаратори капацитивен тип, използвани в контакт с открити тоководещи части, които се сравняват в своята цялост, включително техните изолационни елементи, или като отделно устройство, подходящо за изолираща щанги, като отделен инструмент, не е в обхвата на настоящия стандарт. Устройство, което е предвидено да осигури други функции освен фазовото сравнение, е различно устройство, което не е в обхвата на този стандарт. Например устройство, предназначено да се използва и като детектор на напрежение, което не е обхванато от този стандарт. Това първо издание, заедно с първото издание на IEC 61481-2, отменя и заменя първото издание на IEC 61481, публикувано през 2001 г., Изменение А1:2002 и Изменение А2:2004. Това издание представлява техническо преразглеждане, включващ следните основни промени:
- разделяне на стандарта в две части;
- разширяване на обхвата с цел включване двуполюсни фазови компаратори, работещи с безжична връзка до 245 kV променливо напрежение;
- преразглеждане на изискванията за индикация;
- въвеждането на изискване за нова маркировка "LU" за ограничена употреба;
- и преразглеждането на съществуващите приложения.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61481:2003/A2:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN 61481:2003

ОТМЕНЕН
БДС EN 61481:2003/A1:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61481-1:2014
60.60 Публикуван стандарт
21.01.2015 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61481-1:2014

Въвежда IEC 61481-1:2014 ED1