Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11474:2014

Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия в изкуствена атмосфера. Ускорено изпитване на открито чрез периодично впръскване на солен разтвор (Scab изпитване) (ISO 11474:1998)

Corrosion of metals and alloys - Corrosion tests in artificial atmosphere - Accelerated outdoor test by intermittent spraying of a salt solution (Scab test) (ISO 11474:1998)
17.06.2014 г.

Главна информация

60.60     17.06.2014 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 11474:1998 определя метод за оценяване на корозионната устойчивост на метали чрез ускорено изпитване за корозия на открито. В този международен стандарт термина "метал" включва метални материали с или без корозионна защита. Ускореното изпитване за корозия на открито се прилага спрямо органични покрития върху метали; метални покрития (анодни и катодни); химични конверсионни покрития; метали и техните сплави. Методът е особено приложим за сравнително изпитване при оптимизиране на системи за повърхностна обработка.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11474:2014
60.60 Публикуван стандарт
17.06.2014 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11474:2014

Въвежда ISO 11474:1998