Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 17643:2015

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Вихровотоково изпитване на заварени съединения чрез амплитуднофазов анализ на сигналите (ISO 17643:2015)

Non-destructive testing of welds - Eddy current examination of welds by complex plane analysis (ISO 17643:2015)
18.01.2016 г.

Главна информация

60.60     18.01.2016 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя техниките за инспекция чрез вихрови токове за откриване на повърхностни прекъсвания и подповърхностни плоски дефекти във феромагнитни материали.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1711:2002

ОТМЕНЕН
БДС EN 1711:2002/A1:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17643:2015
60.60 Публикуван стандарт
18.01.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 17643:2015

Въвежда ISO 17643:2015