Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 16640:2014

Биопродукти. Определяне на съдържанието на биовъглерод в продукти чрез използване на метода на радиовъглерода

Bio-based products - Determination of the bio based carbon content of products using the radiocarbon method
17.06.2014 г.
95.99 Отменен стандарт   18.04.2017 г.

Главна информация

95.99     18.04.2017 г.

BDS

ТК-0/ПС-31

Техническа спецификация

71.040.40     83.040.01     13.020.55  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This Technical Specification specifies a method for the determination of the bio-based carbon content in products, based on the 14C content measurement.
It also specifies three test methods to be used for the determination of the 14C content from which the bio-based carbon content is calculated:
- Method A: Liquid scintillation-counter method (LSC);
- Method B: Beta-ionization (BI);
- Method C: Accelerator mass spectrometry (AMS).
The bio-based carbon content is expressed by a fraction of sample mass, as a fraction of the total carbon content or as a fraction of the total organic carbon content.
This calculation method is applicable to any product containing organic carbon, including biocomposites.
NOTE This Technical Specification does not provide the methodology for the calculation of the biomass content of a sample.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 16640:2014
95.99 Отменен стандарт
18.04.2017 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16640:2017

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 16640:2014