Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50342-1:2016

Оловни стартерни батерии. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

Lead-acid starter batteries - Part 1: General requirements and methods of test
15.02.2016 г.

Главна информация

90.93     28.04.2021 г.

90.00    28.04.2026 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20  

английски  

A1:2019

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се отнася за оловни батерии с номинално напрежение 12 V, използвани преди всичко като енергийни захранващи източници за стартиране на двигатели с вътрешно горене, за осветление, а също и като спомагателни съоръжения на превозни средства с двигатели с вътрешно горене. Тези батерии най-често се наричат "стартерни батерии". Батерии с номинално напрежение 6 V са също включени в областта на приложение на този стандарт. Всички стандартни напрежения е необходимо да се разделят на две за батерии за 6 V.
Този европейски стандарт се отнася за батерии със следното предназначение:
- батерии за леки автомобили,
- батерии за превозни средства в търговията и промишлеността.
Този европейски стандарт не се отнася за батерии с друго предназначение, например за стартиране на двигатели с вътрешно горене за мотриси или за мотоциклети.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 50342-1:2006/A1:2011

ОТМЕНЕН
БДС EN 50342-1:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50342-1:2016
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
28.04.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50342-1:2015/A2:2022

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50342-1:2015/A1:2019

Свързан проект

Въвежда EN 50342-1:2015