Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 455-3:2015

Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 3: Изисквания и изпитване за биологична оценка

Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation
16.07.2015 г.
15.01.2018 г.

Главна информация

60.60     16.07.2015 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.140  

английски   български  

Безплатният достъп е въз основа на Решение 15/20 от 2020 г. от извънредна онлайн сесия на Председателския комитет на CEN/CENELEC за предоставяне на стандарти на CEN и CENELEC, необходими за улесняване на алтернативното производство на лични предпазни сред

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на EN 455 определя изисквания за оценка на биологичната безопасност на медицински ръкавици за еднократна употреба. Тя дава изисквания за етикетиране и за намирането на приложима информация относно използваните методи за изпитване.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 455-3:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 455-3:2015
60.60 Публикуван стандарт
16.07.2015 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 455-3:2015/A1:2018

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 455-3:2022

Свързан проект

Въвежда EN 455-3:2015