Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14405-3:2017

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Определяне на допустими отклонения на размери. Част 3: Ъглови размери (ISO 14405-3:2016)

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional tolerancing - Part 3: Angular sizes (ISO 14405-3:2016)
18.04.2017 г.

Главна информация

60.60     18.04.2017 г.

BDS

ТК-28

Европейски стандарт

17.040.40     17.040.10  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Техническа редакция" виж още ...

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част от ISO 14405 установява оператора за спецификация по подразбиране за ъглов размер и определя редица специални оператори за спецификация за характеристики на ъглов размер: конус (пресечен, т.е. пресечен или не), клин (пресечен или не), две срещуположни прави линии ( пресечна точка на клин/пресечен клин и равнина, перпендикулярна на пресечната права линия на двете равнини на клина/пресечен клин, пресечна точка на конус/пресечен клин и равнина, съдържаща оста на въртене на конуса/пресечен клин).Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14405-3:2017
60.60 Публикуван стандарт
18.04.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14405-3:2017

Въвежда ISO 14405-3:2016