Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-103:2015

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-103: Специфични изисквания за задвижвания за бариери, врати и прозорци (IEC 60335-2-103:2006, с промени+A1:2010, с промени)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows
19.03.2015 г.

Главна информация

60.60     19.03.2015 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     91.060.50     13.12  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Отнася се за безопасността на електрическите задвижвания за хоризонтално и вертикално преместване на врати, врати и прозорци за битови и подобни цели, с номинално напрежение не по-голямо от 250 V за еднофазни уреди и 480 V за други уреди. Обхванати са и опасностите, свързани с движението на управляваната част.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60335-2-103:2003

ОТМЕНЕН
БДС EN 60335-2-103:2003/A11:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-103:2015
60.60 Публикуван стандарт
19.03.2015 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-103:2021

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-103:2015

Въвежда IEC 60335-2-103:2006 ED2

Въвежда IEC 60335-2-103:2006/AMD1:2010 ED2