Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16636:2015

Услуги за борба с вредителите. Изисквания и компетентности

Pest management services - Requirements and competences
16.07.2015 г.
18.07.2016 г.

Главна информация

90.93     23.02.2022 г.

90.00    23.02.2027 г.

BDS

ТК-0/ПС-6

Европейски стандарт

03.080.99     65.100.01  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изискванията и компетенциите, които трябва да спазват и на които трябва да отговарят професионалните доставчици на услуги, които ръководят, управляват и упражняват контрол над вредителите с цел да бъде предпазено общественото здраве, обществените средства и околната среда.
Този стандарт е насочен към тези организации, които са отговорни за предоставяне на услуги, при които се упражнява контрол над вредителите, вкл. и експертната оценка, препоръките и последващото изпълнение на определени контролни процедури.
Изискванията, заложени в този стандарт са предназначени да се прилагат за всяка услуга и за всеки доставчик, чиято дейност попада в тази област и обект на приложение, а именно приложимите за тази цел подходящи препарати и методи срещу вредители.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16636:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
23.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16636:2015