Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10088-2:2015

Корозионноустойчиви стомани. Част 2: Технически условия на доставка за тънък/дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение

Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes
17.02.2015 г.

Главна информация

90.93     13.08.2020 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.20     77.140.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира техническите условия за доставка на горещо или студено валцувани листове/плочи и ленти от стандартни класове и специални класове корозионноустойчиви неръждаеми стомани за общи цели.
Забележка: Общите цели включват използването на неръждаеми стомани в контакт с храни.
Общите технически условия за доставка, специфицирани в EN 10021, се прилагат в допълнение към спецификациите в този европейски стандарт, ако в този европейски стандарт не е посочено друго.
Този европейски стандарт не се прилага за компоненти, произведени чрез по-нататъшна обработка на изброените по-горе форми на продукта с качествени характеристики, променени в резултат на такава допълнителна обработка

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10088-2:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10088-2:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
13.08.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10088-2:2021

Свързан проект

Въвежда EN 10088-2:2014