Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 17100:2015

Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги (ISO 17100:2015)

Translation Services - Requirements for translation services (ISO 17100:2015)
15.10.2015 г.
16.11.2015 г.

Главна информация

90.93     8.09.2020 г.

BDS

ТК-108

Европейски стандарт

01.020  

английски   български  

ЗАМЕНЯ И ОТМЕНЯ БДС EN 15038:2006; A1:2017

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт предоставя изисквания за основните процеси, ресурси и други аспекти, необходими за предоставянето на качествена преводаческа услуга, която отговаря на приложимите спецификации.
Прилагането на този стандарт също така предоставя средствата, чрез които доставчик на преводачески услуги (ДПУ) може да демонстрира съответствие на пределени преводачески услуги с ISO 17100:2015 и способността на неговите процеси и ресурси да предоставят преводаческа услуга, която ще отговаря на изискванията на клиента и други приложими спецификации.
Приложимите спецификации могат да включват тези на клиента, на самия ДПУ и на всички съответни индустриални кодекси, ръководства за най-добри практики или законодателство.
Използването на необработен машинен превод плюс последващо редактиране е извън обхвата на този стандарт.
Този стандарт не се прилага за услугите за устен превод.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15038:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17100:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
8.09.2020 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17100:2015/A1:2017

Свързан проект

Въвежда EN ISO 17100:2015

Въвежда ISO 17100:2015