Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62485-3:2014

Изисквания за безопасност за вторични батерии и инсталации на батерии. Част 3: Тягови батерии (IEC 62485-3:2014)

Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 3: Traction batteries
17.11.2014 г.

Главна информация

60.60     17.11.2014 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20     29.220.30     43.040.10  

Изтегли

БДС EN 62485-3:2014 :: EN

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за вторични батерии и за инсталации с батерии, използвани за електрически превозни средства, например електрически индустриални кари (включително мотокари, пътна помощ, почистващи машини, автоматично управляеми превозни средства), в локомотиви, захранвани от батерии, в електромобили (например превозни средства, голф колички, велосипеди, инвалидни колички), и не обхваща проектирането на такива превозни средства. Той предвижда изисквания за безопасност, свързани с монтажа, използването, проверката, поддържането и отстраняване на батерии.
Това издание включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание:
а) цялостно преразглеждане на точка 6, като представя унифицирана и променена формула за изчисляване на необходимия поток от въздух за вентилация по време на зареждане на батерията;
б) добавяне на изисквания за свойствата на материала на пода и съоръжения за смяна на батерия в точка 9.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 50272-3:2004

ОТМЕНЕН
БДС EN 50272-3:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62485-3:2014
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2014 г.

Свързан проект

Въвежда EN 62485-3:2014

Въвежда IEC 62485-3:2014 ED2