Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60079-0:2012/A11:2013

Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
17.12.2013 г.
95.99 Отменен стандарт   15.07.2021 г.

Главна информация

95.99     15.07.2021 г.

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

29.260.20  

английски  

Включено в изданието на бълг. език на основния стандарт.

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

94/9/EC

Съоръжения за потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран
2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Изменя
БДС EN 60079-0:2012

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60079-0:2012/A11:2013
95.99 Отменен стандарт
15.07.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60079-0:2018

Свързан проект

Въвежда EN 60079-0:2012/A11:2013