Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 455-2:2015

Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 2: Изисквания и изпитване за физични свойства

Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties
16.07.2015 г.
15.05.2017 г.

Главна информация

90.93     18.03.2021 г.

90.00    18.03.2026 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.140  

английски   български  

Безплатният достъп е въз основа на Решение 15/20 от 2020 г. от извънредна онлайн сесия на Председателския комитет на CEN/CENELEC за предоставяне на стандарти на CEN и CENELEC, необходими за улесняване на алтернативното производство на лични предпазни сред

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията и методите за изпитване на физични свойства на медицински ръкавици за еднократна употреба (например хирургични ръкавици и ръкавици за прегледи и процедури) с цел да се осигури и поддържа при тяхната употребата съответно ниво на защита от кръстосано замърсяване както на пациента, така и ползвателя.

Този европейски стандарт не определя големината на партидата. Необходимо е да се обърне внимание на трудностите, свързани с доставката и контрола на партиди с много голям обем. Препоръчителната максилана големина за отделна производствена партида е 500,000 ръкавици.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 455-2:2009+A2:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 455-2:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
18.03.2021 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 455-2:2023

Свързан проект

Въвежда EN 455-2:2015