Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 17892-1:2015

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 1: Определяне съдържанието на вода (ISO 17892-1:2014)

Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water content (ISO 17892-1:2014)
21.04.2015 г.
16.06.2015 г.

Главна информация

60.60     21.04.2015 г.

BDS

ТК-55

Европейски стандарт

13.080.20     93.020  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 17892-1:2014 специфицира метод за определяне на съдържанието на вода в почви.
Той е приложим за лабораторно определяне на съдържанието на вода (известно също като влага) на почвения образец за изпитване чрез изсушаване в сушилня в рамките на геотехническите изследвания. Съдържанието на вода се изисква като указание за класификация на естествените почви и като критерий за контрол на повторно уплътнени почви и се измерва на проби, използвани за повечето полеви и лабораторни изпитвания. Методът с изсушаване в сушилня е известна процедура, която се използва в обичайната лабораторна практика.
Процедурата за определяне на съдържанието на вода в почвата на практика определя загубата на маса при изсушаване на образеца за изпитване до постоянна маса в сушилня при поддържане на определена температура. Приема се, че загубата на маса се дължи на несвързаната вода, по отношение към останалата суха маса на твърдите частици.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN ISO/TS 17892-1:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17892-1:2015
60.60 Публикуван стандарт
21.04.2015 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17892-1:2015/A1:2022

Свързан проект

Въвежда EN ISO 17892-1:2014

Въвежда ISO 17892-1:2014