Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 18292:2014

Енергийни характеристики на остъклителни системи за жилищни сгради. Процедура за изчисляване

Energy performance of fenestration systems for residential buildings — Calculation procedure
17.07.2014 г.

Главна информация

90.93     15.03.2022 г.

BDS

ТК-96

Международен стандарт

91.120.10  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя процедура за изчисляване на енергийните характеристики на остъклителни системи, използвани в жилищни сгради, за категоризиране на остъклителни системи, врати и покривни прозорци, включително влиянието на рамката, пояса, остъкляването и компонентите на сенниците. Този международен стандарт определя процедури за изчисляването на изразходваната енергия за отопление и охлаждане в жилищни сгради, вътрешни и външни климатични условия и съществени характеристики на сгради.
Тези процедури могат да се прилагат за всички климатични условия и инсталационни детайли. Съответните регулаторни органи имат отговорност да идентифицират точките от този международен стандарт, които са приложими в тяхната област на юрисдикция, както и климатичните данни и спецификацията(ите) на еталонните сгради, които ще се използват.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 18292:2014
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
15.03.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 18292:2011