Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14238:2014

Качество на почви. Биологични методи. Определяне на минерализация и нитрификация на азот в почви и влиянието на химикали на тези процеси (ISO 14238:2012)

Soil quality - Biological methods - Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soils and the influence of chemicals on these processes (ISO 14238:2012)
15.04.2014 г.

Главна информация

60.60     15.04.2014 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This International Standard specifies laboratory procedures for measuring the mineralization and nitrification of nitrogen by the soil microbiota.
For investigations on the evaluation of soil quality or on effects of contamination, a procedure is given to measure the rates and extent of N-mineralization in soil or soils of known or unknown quality.
For investigation of the potential toxicity of chemicals to N-mineralization in soils, a simple procedure is given which allows the impact of single chemicals to be assessed and provides a basis for comparison of the toxicities of different chemicals.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14238:2014
60.60 Публикуван стандарт
15.04.2014 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14238:2013

Въвежда ISO 14238:2012