Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16575:2014

Биопродукти. Речник

Bio-based products - Vocabulary
17.10.2014 г.

Главна информация

90.93     21.07.2020 г.

BDS

ТК-0/ПС-31

Европейски стандарт

01.040.03     01.040.13     03.100.50     13.020.55  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard defines general terms to be used in the field of bio-based products, including horizontal aspects relevant for bio-based product standards.

NOTE Though the terms in this standard are horizontally applicable to bio-based products, this standard focuses on areas other than food, feed and energy applications, where terms may be defined in existing specific standards.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16575:2014
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
21.07.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16575:2014