Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 16995:2015

Твърди биогорива. Определяне съдържанието на хлор, натрий и калий, разтворими във вода (ISO 16995:2015)

Solid biofuels - Determination of the water soluble chloride, sodium and potassium content (ISO 16995:2015)
21.04.2015 г.

Главна информация

60.60     21.04.2015 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

27.190     75.160.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт описва метод за определяне на съдържанието в твърдите биогорива на водоразтворими хлор, натрий и калий чрез екстракция в затворен контейнер и последващо им количествено определяне чрез различни аналитични техники.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15105:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16995:2015
60.60 Публикуван стандарт
21.04.2015 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 16995:2015

Въвежда ISO 16995:2015