Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15221-7:2013

Управление на сградния фонд. Част 7: Указания за бенчмаркинг на показателите

Facility Management - Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking
17.05.2013 г.

Главна информация

90.92     25.09.2017 г.

BDS

ТК-34

Европейски стандарт

03.080.99     91.140.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard gives guidelines for performance benchmarking and contains clear terms and definitions as well as methods for benchmarking facility management products and services as well as facility management organisations and operations.
This European Standard establishes a common basis for benchmarking facility management costs, floor areas and environmental impacts as well as service quality, satisfaction and productivity.
This European Standard is applicable to Facility Management as defined in EN 15221-1 and detailed in EN 15221-4.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15221-7:2013
90.92 Решение за преработване на стандарт
25.09.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15221-7:2012