Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9972:2016

Топлинни характеристики на сгради. Определяне на въздухопропускливост на сгради. Метод с поддържане на постоянно налягане с вентилатор (ISO 9972:2015)

Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:2015)
15.02.2016 г.

Главна информация

60.60     15.02.2016 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 9972:2015 е предназначен за измерване на място на въздухопропускливостта на сгради или части от сгради. Той специфицира използване на механично поддържане на постоянно налягане или намаляване на налягането в сграда или част от сграда. Той описва измерването на скоростта на получения въздушен поток в обхвата на вътрешна-външна разлика в статичното налягане.
ISO 9972:2015 е предназначен за измерване на изпускането на въздух през обвивката на сградата за отделни зони от нея. За целите на този международен стандарт, много сгради с повече зони могат да бъдат разглеждани като сгради с една зона чрез отваряне на вътрешни врати или чрез поддържане на еднакво налягане в съседни зони.
ISO 9972:2015 не се отнася за оценяване на въздухопропускливост на отделни компоненти.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13829:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9972:2016
60.60 Публикуван стандарт
15.02.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9972:2015

Въвежда ISO 9972:2015