Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 16968:2015

Твърди биогорива. Определяне на второстепенни елементи (ISO 16968:2015)

Solid biofuels - Determination of minor elements (ISO 16968:2015)
17.08.2015 г.

Главна информация

60.60     17.08.2015 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

75.160.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 16968:2015 е предназначен за определяне на второстепенните химически елементи арсен, кадмий, кобалт, хром, мед, живак, манган, молибден, никел, олово, антимон, ванадий и цинк във всички твърди биогорива.
Той описва методи за разлагане на проби и предлага подходящи инструментални методи за определяне на елементи, представляващи интерес при усвояването.
Определянето на други елементи като селен, калай и талий също е възможно с методите, описани в този международен стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15297:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16968:2015
60.60 Публикуван стандарт
17.08.2015 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 16968:2015

Въвежда ISO 16968:2015