Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 16967:2015

Твърди биогорива. Определяне на основни химически елементи - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na и Ti (ISO 16967:2015)

Solid biofuels - Determination of major elements - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na and Ti (ISO 16967:2015)
16.06.2015 г.

Главна информация

60.60     16.06.2015 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

75.160.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 16967:2015 описва методи за определяне на основни химически елементи в твърди биогорива, съответно в техните пепели, които са Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, Ti. Определянето на други елементи като барий (Ba) и манган (Mn) също е възможно с методите, описани в ISO 16967:2015.
ISO 16967:2015 включва две части: Част А описва директно определяне в горивото, този метод е приложим също за определяне на сяра и второстепенни елементи.
Част В дава метод за определяне на пепел, приготвена при 550 °C.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15290:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16967:2015
60.60 Публикуван стандарт
16.06.2015 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 16967:2015

Въвежда ISO 16967:2015