Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10675-1:2013

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 1: Стомана, никел, титан и техните сплави (ISO 10675-1:2008)

Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO 10675-1:2008)
14.10.2013 г.
95.99 Отменен стандарт   16.03.2017 г.

Главна информация

95.99     16.03.2017 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 10675-1:2008 установява нива на приемане за индикациите на несъвършенствата при челни заваръчни шевове от стомана, никел, титан и техните сплави, открити при радиографично изпитване. Ако има съгласие, нивата на приемане могат да се прилагат към други видове заваръчни шевове или материали.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12517-1:2006

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10675-1:2013
95.99 Отменен стандарт
16.03.2017 г.

СЛЕДВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10675-1:2017

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10675-1:2013

Въвежда ISO 10675-1:2008