Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13795:2011+A1:2013

Хирургически покривала, облекла и комплекти, използвани като медицински изделия, предназначени за пациенти, клиничен персонал и съоръжения. Общи изисквания за производители, обработващи устройства и продукти, методи за изпитване, изисквания за характеристиките и нива на изпълнение

Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels
19.03.2013 г.
95.99 Отменен стандарт   15.07.2019 г.

Главна информация

95.99     15.07.2019 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.140  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies information to be supplied to users and third party verifiers in addition to the usual labelling of medical devices (see EN 980 and EN 1041), concerning manufacturing and processing requirements. This European Standard gives information on the characteristics of single-use and reusable surgical gowns, surgical drapes and clean air suits used as medical devices for patients, clinical staff and equipment, intended to prevent the transmission of infective agents between patients and clinical staff during surgical and other invasive procedures. This European Standard specifies test methods for evaluating the identified characteristics of surgical drapes, gowns and clean air suits and sets performance requirements for these products.
EN 13795 does not cover requirements for flammability of products. Suitable test methods for flammability and resistance to penetration by laser radiation, together with an appropriate classification system, are given in EN ISO 11810-1 and EN ISO 11810-2. Additional essential requirements that apply to surgical clothing and drapes are covered by other European Standards.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

2007/47/EC

Изменение на Директива 90/385/ЕИО относно активните имплантируеми медицински изделия, на Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия и на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13795:2011

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13795:2011+A1:2013
95.99 Отменен стандарт
15.07.2019 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13795-1:2019

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13795-2:2019

Свързан проект

Въвежда EN 13795:2011+A1:2013