Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 6781-3:2016

Характеристики на сгради. Откриване на топлинни, въздушни и влажностни нередности в сгради чрез инфрачервени методи. Част 3: Квалификация на операторите на съоръжения, анализаторите на данни и съставителите на протоколи (ISO 6781-3:2015)

Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 3: Qualifications of equipment operators, data analysts and report writers (ISO 6781-3:2015)
17.05.2016 г.

Главна информация

60.60     17.05.2016 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 6781-3:2015 специфицира квалификацията и изискванията за компетентност на персонала, който (i) извършва термографично изследване на сградите (ii), интерпретира данните, получени от термографичните изследвания (iii), и докладва резултатите от термографичните изследвания.
ISO 6781-3:2015 предоставя основа за удостоверяване на съответствието в три класа, на знанията, уменията и възможностите на отделни експерти да извършват термографични измервания, анализи и докладване на резултати за малки сгради, жилищни сгради и търговски и институционални сгради.
ISO 6781-3:2015 не е приложим за специализирано оборудване или други специфични ситуации.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 6781-3:2016
60.60 Публикуван стандарт
17.05.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 6781-3:2015

Въвежда ISO 6781-3:2015