Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 23278:2015

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Магнитно-прахово изпитване. Нива на приемане (ISO 23278:2015)

Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing - Acceptance levels (ISO 23278:2015)
16.06.2015 г.
15.07.2021 г.

Главна информация

60.60     16.06.2015 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 23278:2015 определя нивата на приемане на индикации от несъвършенства във феромагнитни стоманени заваръчни шевове, откривани чрез магнитно-прахово изпитване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 23278:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 23278:2015
60.60 Публикуван стандарт
16.06.2015 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 23278:2015

Въвежда ISO 23278:2015