Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10228-4:2016

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част 4: Ултразвуково изпитване на изковки от неръждаеми аустенитни или аустенитно-феритни стомани

Non-destructive testing of steel forgings - Part 4: Ultrasonic testing of austenitic and austenitic-ferritic stainless steel forgings
15.11.2016 г.

Главна информация

90.93     30.03.2023 г.

90.00    30.03.2028 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.040.20     77.140.85  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва техники, които се използват за ръчно импулсно ултразвуково изпитване на изковки, произведени от аустенитни и аустенитно-феритни неръждаеми стомани. Механизирани сканиращи техники, като изпитване с проникващи течности, може да бъдат използвани, но следва да бъдат съгласувани между клиента и доставчика (виж т. 4).
Тази част на EN 10228 се прилага за четири типа изковки, класифицирани съгласно тяхната форма и метода на производство. Типове 1, 2 и 3 са основно прости форми. Тип 4 обхваща сложни форми.
Тази част на EN 10228 не се прилага за:
- затворени щанцови изковки;
- изковки за турбинни ротори и генератори.
Ултразвуково изпитване на изковки от феритна и мартензитна стомана е обект на част 3 на този европейски стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10228-4:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10228-4:2016
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
30.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10228-4:2016