Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1999-1-1:2007/A2:2014

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules
19.05.2014 г.

Главна информация

60.60     19.05.2014 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.17  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

EN 1999-1-1 дава основни правила за проектиране на конструкции от ковани алуминиеви сплави и указания за ограничения при лети сплави (виж раздел 3). Забележка: Минималната дебелина на материала може да бъде определена в националното приложение. Препоръчват се следните граници, ако не е изрично определено друго в този стандарт: - елементи с дебелина на материала не по-малка от 0,6 mm; - заварени елементи с дебелина не по-малка от 1,5 mm; - съединения с: - стоманени болтове и щифтове с диаметър не по-малък от 5 mm; - алуминиеви болтове и щифтове с диаметър не по-малък от 8 mm; - нитове и винтове с нарез с диаметър не по-малък от 4,2 mm В EN 1999-1-1 се съдържат следните раздели: Раздел 1: Общи положения Раздел 2: Основи на проектирането Раздел 3: Материали Раздел 4: Дълготрайност Раздел 5: Конструктивен анализ Раздел 6: Крайно гранично състояние на елементите Раздел 7: Експлоатационно гранично състояние Раздел 8: Проектиране на възли Приложение A Класове на изпълнение Приложение B Еквивалентно Т-сечение на опън Приложение D Корозия и защита на повърхностите Приложение E Аналитичен модел за зависимостта напрежения - деформации Приложение F Поведение на напречното сечение извън границата на еластичност Приложение G Ротационен капацитет Приложение H Метод на пластичната връзка за непрекъснати греди Приложение I Напречно усукване на греди и натискови елементи Приложение J Характеристики на напречните сечения Приложение K Ефект на забавено срязване при проектиране на елементи Приложение L Класификация на възли Приложение M Лепени възли Раздели 1 и 2 съдържат точки, допълващи дадените в EN 1990 "Основи на проектирането на строителни конструкции" Раздел 3 се отнася за характеристиките на материалите за продукти от алуминиеви сплави. Раздел 5 дава основни правила за дълготрайност. Раздел 5 се отнася за конструктивния анализ на конструкциите, при който елементите могат да бъдат моделирани с достатъчна точност като линейни елементи за глобален анализ.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-1:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-1:2007/A2:2014
60.60 Публикуван стандарт
19.05.2014 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1999-1-1:2007/A2:2013