Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1993-1-1:2005/A1:2014

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
17.06.2014 г.
15.02.2016 г.

Главна информация

60.60     17.06.2014 г.

март 2028

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

български   английски  

Заглавието се променя от "Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Основни правила и правила за сгради" на "Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради". Поправката е обявена в бр.6/2014 на

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Част 1-1 дава подробни правила за якостта, които са приложими за метални конструкции. Тяхната употреба и ограничения при прилагане са обяснени в текста където е нужно. Този документ не засяга огнеустойчивост; определени аспекти отнасящи се до специални типове конструкции и строителни съоръжения (мостове, мачти, силози, пилоти или крайбрежни конструкции)

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-1:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-1:2005/A1:2014
60.60 Публикуван стандарт
17.06.2014 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-1:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1993-1-1:2005/A1:2014