Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1092-1:2008+A1:2013

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, вентили, фитинги и принадлежности, означени с PN. Част 1: Стоманени фланци

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges
14.06.2013 г.
95.99 Отменен стандарт   18.09.2018 г.

Главна информация

95.99     18.09.2018 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.040.60  

английски  

AC:2014

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard for a single series of flanges specifies requirements for circular steel flanges in PN designations PN 2,5 to PN 400 and nominal sizes from DN 10 to DN 4000.
This European Standard specifies the flange types and their facings, dimensions, tolerances, threading, bolt sizes, flange jointing face surface finish, marking, materials, pressure/ temperature ratings and approximate flange masses.
For the purpose of this European Standard, "flanges" include also lapped ends and collars.
This European Standard applies to flanges manufactured in accordance with the methods described in Table 1.
Non-gasketed pipe joints are outside the scope of this European Standard.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

97/23/EC

Съоръжения под налягане

Хармонизиран
2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1092-1:2008

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1092-1:2008+A1:2013
95.99 Отменен стандарт
18.09.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ОТМЕНЕН
БДС EN 1092-1:2007+A1:2013/AC:2014

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1092-1:2018

Свързан проект

Въвежда EN 1092-1:2007+A1:2013