Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 2591-214:2013

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Методи за изпитване. Част 214: Попадение на мълния, импулс на тока и напрежението

Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 214: Lightning strike, current and voltage pulse
15.02.2013 г.

Главна информация

90.93     30.06.2017 г.

90.00    30.06.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-36

Европейски стандарт

49.060     49.090  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This standard specifies a method of measuring the ability of an element of connection to withstand specified
severities of simulated lightning strikes, both current pulse and voltage pulse.
It shall be used together with EN 2591-100.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 2591-214:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 2591-214:2013
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
30.06.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN 2591-214:2012