Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16503:2014

Качество на водата. Стандарт с указания за оценяване на хидроморфологичните свойства на течащи и крайбрежни води

Water quality - Guidance standard on assessing the hydromorphological features of transitional and coastal waters
17.10.2014 г.

Главна информация

90.60     3.03.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт дава насоки за характеризиране на хидроморфологията на течащи или крайбрежни (TraC) води, но не предписва подробни методи за оценяване. Основната цел на този документ е да подобри сравнимостта на методите за хидроморфологично изследване, обработването на данни и интерпретирането и представянето на резултатите.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16503:2014
90.60 Край на периодичен преглед
3.03.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16503:2014