Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13141-11:2015

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиката на съставните части/продуктите за жилищни сгради. Част 11: Вентилационни агрегати за подаване

Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 11: Supply ventilation units
16.11.2015 г.

Главна информация

90.92     10.05.2022 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.140.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European standard specifies aerodynamic, acoustic and electrical power performance test measurements for un-ducted / ducted continuous supply ventilation / supply air ventilation units in a single room or a single dwelling used in residential ventilation.
In general such units contain:
- fan;
- air filter;
- control system.
Units may also include:
- grille or air distribution device;
- heating device;
- solar or thermal collectors (water or air);
- electrical;
- hydronic;
- sound attenuators;
- bypass dampers;
- mixing devices.
Supplementary heating may also be provided by solar air collector air or ground source heat pumps etc., the performance of these supplementary components are not covered by this standard.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13141-11:2015
90.92 Решение за преработване на стандарт
10.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13141-11:2015