Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10228-1:2016

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част 1: Магнитно-прахово изпитване

Non-destructive testing of steel forgings - Part 1: Magnetic particle inspection
15.11.2016 г.

Главна информация

90.93     30.03.2023 г.

90.00    30.03.2028 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.040.20     77.140.85  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва техники и критерии за приемане, които да се използват за магнитно-прахово изпитване на изковки, произведени от феромагнитни материали. Описаният метод се използва за откриване на неравномерности на повърхността. С него могат да се откриват също неравномерности непосредствено под повърхността, но чувствителността към такива неравномерности отслабва бързо с дълбочината.
ЗАБЕЛЕЖКА Стоманените изковки се считат за феромагнитни, ако плътността на магнитния поток е по-голяма от 1 Т за тангенциално магнитно съпротивление 2,4 kA/m.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10228-1:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10228-1:2016
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
30.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10228-1:2016