Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1263-2:2015

Временни съоръжения за строителството. Обезопасителни мрежи. Част 2: Изисквания за безопасност за гранични условия на разполагане

Temporary works equipment - Safety nets - Part 2: Safety requirements for the positioning limits
18.05.2015 г.
16.10.2019 г.

Главна информация

90.93     4.06.2020 г.

90.00    3.06.2025 г.

BDS

ТК-107

Европейски стандарт

13.340.60  

английски   български  

В изданието на български език заглавието е прецизирано и променено.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания за безопасност за разполагане на обезопасителни мрежи, в съответствие с инструкциите на производителя и със спецификацията на продукта и за изпитвания на обезопасителни мрежи от системи S, Т, U и V, съгласно EN 1263-1.
Малки обезопасителни мрежи, система S съгласно EN 1263-1 (по-малки от 35 m2 и 5,0 m по най-късата страна), не са обхванати от този европейски стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1263-2:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1263-2:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
4.06.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1263-2:2014